Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Kryteria oceny publikacji i naukowców, czyli wskaźniki bibliometryczne w praktyce

Nie każde czasopismo naukowe ma taką samą wartość. Warto znać wskaźniki, które pokazują rangę danego czasopisma, jak wskaźnik cytowań (Impact Factor) oraz te pokazujące znaczenie prac naukowca, jak indeks Hirscha. Nie zabraknie informacji na temat punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warsztaty prowadzone przez pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Poruszone tematy z pewnością zainteresują każdego badacza.