Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 5-7 grudnia 2019 r.

Recent Posts
a

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

a

Publikacje

Uczestnicy otrzymają możliwość publikacji pracy naukowej w punktowanym czasopiśmie naukowym. Organizatorzy planują wydanie także monografii. Szczegóły zostaną podane wkrótce.

Zapraszamy do publikacji punktowanej pracy naukowej.

.