Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Organizacja

Przy Organizacji Konferencji współpracują Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland o. Lublin, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny – Młodzi Medycy, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – ELSA Poland, Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Zakład Anatomii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.