Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów objęła Patronatem Honorowym Konferencję.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów.

KRD wyraża opinie i przedstawia wnioski sprawach dotyczących ogółu doktorantów. Ponadto rozwija samorządność doktorancką, współpracuje z ośrodkami wspierającymi działalność naukową, wspiera inicjatywy środowiska doktorantów.