Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Sesje

Zachęcamy do przedstawienia tematów dotyczących leczenia: - ran skóry ostrych i przewlekłych - terapii VAC - usuwania tkanki tłuszczowej - makijażu medycznego - nieinwazyjnej medycyny estetycznej - niwelowania śladów pozabiegowych.

✅Zachęcamy do przedstawienia tematów dotyczących leczenia: zmian pourazowych, zniekształcających i zwyrodnieniowych, zespołów uciskowych i bólowych, obrzęków, niedowładów, infekcji, stanów po amputacji, niestabilności stawów. postępowania przedoperacyjnego i pooperacyjnego. ✅Tematy przewodnie obejmują: profilaktykę, diagnostykę, leczenie farmakologiczne,biologiczne, czynnościowe, rehabilitację. ??Rejestracja trwa do 1 listopada 2020r. Zapraszamy na www.ortreh.pl/rejestracja

Serdecznie zapraszamy do prezentacji prac dotyczących diagnostyki, leczenia nieoperacyjnego, czynnościowego, farmakologicznego, porównania leczenia operacyjnego i nieoperacyjnego, profilaktyki i diagnostyki chorób głowy i kręgosłupa. Proponowane tematy wystąpień mogą dotyczyć np.: zmian zwyrodnieniowychdyskopatiizaburzeń neurologicznychzaburzeń postawy zaburzeń narządu mowy i żucia Akceptowane mogą być prace z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, neurochirurgii, neurologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, okulistyki, laryngologii i stomatologii. Zapraszamy do rejestracji prac na www.ortreh.pl/rejestracja Rejestracja prac trwa do 1 listopada 2020r.

Sesja: "Kończyna dolna" ✅Zachęcamy do przedstawienia tematów dotyczących leczenia: nierówności kończyn, zmian zniekształcających i zwyrodnieniowych, zespołów uciskowych i bólowych, obrzęków, niedowładów, urazów, infekcji, stanów po amputacji, niestabilności stawów. ✅Tematy przewodnie obejmują: profilaktykę, diagnostykę, leczenie farmakologiczne,biologiczne, czynnościowe, rehabilitację. ??Rejestracja trwa do 1 listopada 2020r. Zapraszamy na www.ortreh.pl/rejestracja

Zachęcamy do zgłaszania tematów obejmujących diagnostykę, leczenie zachowawcze oraz rehabilitację dotyczącą chorób jamy brzusznej i miednicy. ✅Zapraszamy do prezentowania prac opisujących leczenie fizjoterapeutyczne, farmakologiczne, minimalnie inwazyjne, żywieniowe. ✅Proponowane tematy mogą obejmować: leczenie rozejścia się mięśnia prostego brzucha, przygotowanie pacjenta do zabiegu w obrębie jamy brzucha i miednicy - czy warto?, znaczenie pracy mięśni brzucha oraz mięśni dna miednicy w leczeniu nieoperacyjnym dysfunkcji tego obszaru, terapie uzupełniające

Serdecznie zapraszamy do prezentowania prac oraz uczestnictwa w postaci słuchacza w sesji "Opieka pielęgniarska" w Międzynarodowej Konferencji Chirurgii i OrtopediiNieoperacyjnej. Tematyka sesji „Opieka pielęgniarska”  obejmować będzie m.in.:- pielęgnację chorego,- opiekę pielęgniarską w leczeniu operacyjnym i nieoperacyjnym,- opiekę przed i pooperacyjną,- opiekę paliatywną,- aspekty prawne, psychologiczne, etyczne,- stosowanie leków i zabiegów w wielu schorzeniach. Ponadto tematyka sesji obejmuje leczenie bólu, komunikację z chorym i jego rodziną, zarządzanie w pielęgniarstwie. Rejestracja prac możliwa jest do

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do prezentowania prac lub uczestnictwa w postaci słuchacza w sesji „Prawo w medycynie” podczas Międzynarodowej Konferencji Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej. Proponowane obszary dla tematów wystąpień w sesji Prawo w medycynie: standardy wykonywania zawodów medycznych, bezpieczeństwo pacjentów, bezpieczeństwo personelu medycznego, odpowiedzialność podmiotów leczniczych oraz wykonujących zawody medyczne, dostępność do świadczeń zdrowotnych, publicznoprawne aspekty ochrony zdrowia, uregulowania prawne nowych technologii w medycynie, e-zdrowie, bioetyka. Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w konferencji! Rejestracja prac trwa do 1 listopada 2020r.

Serdecznie zapraszamy do prezentowania prac lub uczestnictwa w postaci słuchacza w sesji „Psychologia” podczas Międzynarodowej Konferencji Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej. Proponowane obszary dla tematów wystąpień w sesji psychologicznej: psychologia zdrowia, kliniczna, pozytywna psychoonkologia, psychogeriatria psychologia sportu Tematy przewodnie obejmują: diagnozę psychologiczną i psychoterapię, współpracę pacjent-psycholog-lekarz; psychologiczne aspekty niepełnosprawności i urazów; radzenie sobie ze stresem; psychologię nadziei; motywację w leczeniu chorób układu ruchu i narządów wewnętrznych. Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2020 r. w Lublinie. Wydarzenie skierowane

Zachęcamy do przedstawienia tematów dotyczących chorób związanych z układem ruchu i narządami wewnętrznymi, takich jak: osteoporoza, choroby reumatyczne, nowotwory, zwyrodnienia stawów, stany zapalne, zaburzenia endokrynologiczne.