Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Psychologia

Serdecznie zapraszamy do prezentowania prac lub uczestnictwa w postaci słuchacza w sesji „Psychologia” podczas Międzynarodowej Konferencji Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej.

Proponowane obszary dla tematów wystąpień w sesji psychologicznej:

  • psychologia zdrowia, kliniczna, pozytywna
  • psychoonkologia, psychogeriatria
  • psychologia sportu

Tematy przewodnie obejmują:

  • diagnozę psychologiczną i psychoterapię, współpracę pacjent-psycholog-lekarz;
  • psychologiczne aspekty niepełnosprawności i urazów;
  • radzenie sobie ze stresem;
  • psychologię nadziei;
  • motywację w leczeniu chorób układu ruchu i narządów wewnętrznych.


Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2020 r. w Lublinie. Wydarzenie skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, fizjoterapeutów i prawników, jak również do studentów i doktorantów.

Uczestnicy uzyskają możliwość publikacji swoich prac w punktowanych czasopismach i monografii. Konferencja spełnia wymogi „Ustawy 2.0”

Rejestracja trwa do 1 listopada 2020r.