Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Prawo w medycynie

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do prezentowania prac lub uczestnictwa w postaci słuchacza w sesji „Prawo w medycynie” podczas Międzynarodowej Konferencji Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej.

Proponowane obszary dla tematów wystąpień w sesji Prawo w medycynie:

  • standardy wykonywania zawodów medycznych,
  • bezpieczeństwo pacjentów, bezpieczeństwo personelu medycznego,
  • odpowiedzialność podmiotów leczniczych oraz wykonujących zawody medyczne,
  • dostępność do świadczeń zdrowotnych,
  • publicznoprawne aspekty ochrony zdrowia,
  • uregulowania prawne nowych technologii w medycynie, e-zdrowie,
  • bioetyka.

Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w konferencji! Rejestracja prac trwa do 1 listopada 2020r.