Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Opieka pielęgniarska

Serdecznie zapraszamy do prezentowania prac oraz uczestnictwa w postaci słuchacza w sesji „Opieka pielęgniarska” w Międzynarodowej Konferencji Chirurgii i Ortopedii
Nieoperacyjnej.

Tematyka sesji „Opieka pielęgniarska”  obejmować będzie m.in.:
– pielęgnację chorego,
– opiekę pielęgniarską w leczeniu operacyjnym i nieoperacyjnym,
– opiekę przed i pooperacyjną,
– opiekę paliatywną,
– aspekty prawne, psychologiczne, etyczne,
– stosowanie leków i zabiegów w wielu schorzeniach.

Ponadto tematyka sesji obejmuje leczenie bólu, komunikację z chorym i jego rodziną, zarządzanie w pielęgniarstwie.

Rejestracja prac możliwa jest do 1 listopada 2020r.