Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. A. Grottgera 2 Lublin
a

Informacje

Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi informacjami

Poniżej znajdują się istotne informacje oraz linki do stron dotyczących Konferencji.

Organizatorzy

Przy Organizacji Konferencji współpracują Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – ELSA Poland, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny – Młodzi Medycy, Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Zakład Anatomii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Warsztaty

Każdy z aktywnych uczestników będzie miał możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach, które będą potwierdzone osobnym certyfikatem. Planowane tematy szkoleń to: „USG”,”Tworzenie prac naukowych”, „MRI kolana”, „Aspekty prawne w praktyce lekarza zabiegowca, Prawo medyczne”, „Wystąpienia publiczne”, „Emisja głosu”, „Algorytm leczenia osteoporozy”, „Punkty spustowe”, „Statystyka”, „Autoprezentacja”, „Tworzenie wniosku o grant naukowy”, „Ocena publikacji naukowych”.Organizatorzy są otwarci na propozycje tematów. Zapraszamy do przesyłania propozycji odnośnie warsztatów na adres: info@ortreh.pl.  Zapraszamy do poznania szeczegółów. Kliknij link.

Publikacje

Uprzejmie informujemy, że każde streszczenie konferencyjne zostanie opublikowane w książce, której będzie nadany numer ISSN, a dzięki czemu abstrakt będzie oficjalną publikacją.

Uczestnicy uzyskają także możliwość przyśpieszonej publikacji pełnej wersji pracy w czasopiśmie World Scientific News.

Organizatorzy wydadzą także monografię „Leczenie nieoperacyjne kości, skóry, mięśni i narządów wewnętrznych”. Publikacja rozdziału monografii punktowana jest 5 pkt MNiSW. Praca powinna być napisana w języku polskim. Wytyczne dla autorów znajdują się na stronie www.monografia.edu.pl.  Czas oczekiwania na publikację wynosi około 1-2 miesiące.

Pełne wersje pracy należy przesłać do 3 tygodni od zakończenia Konferencji na adres info@ortreh.pl.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa.

Zapraszamy do poznania szeczegółów. Kliknij link.

Nocleg

Zapraszamy do zapoznania się z miejscami noclegowi. Organizatorzy rezerwują dla uczestników miejsca w najlepszych hotelach w korzystnych cenach.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. Kliknij link.

Lublin i lubelskie

Lublin jest miastem otwartym na świat, przyjaznym i pełnym energii. W Lublinie swoją siedzibę mają 4 Uniwersytety oraz kilkanaście innych prestiżowych szkół wyższych. Zapraszamy do zapoznania się z większą liczbą informacji oraz sposobem dojazdu. Proszę kliknąć link.

Miejsce Konferencji

Konferencja odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, najnowocześniejszym tego typu obiekcie w Polsce wschodniej. Lubelsie Centrum Konferencyjne znajduje się na ul. Artura Grottgera 2, w samym centrum Lublina.

Program Ambasadorów

Zapraszamy do dołączenia do Programu Ambasadorów.Nasi Ambasadorzy są odpowiedzialni za promowanie wydarzenia wśród pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów w swoim Ośrodku Badawczym i Naukowym. W zamian za zostanie Ambasadorem zapewniamy zaproszenie na Konferencję, pomoc w uzyskaniu wizy, możliwość wystąpienia ze swoim referatem, uczestnictwo w warsztatach, certyfikaty. Zapraszamy do poznania szczegółów. Kliknij link.

a
Patronat honorowy

Konferencja objęta jest Patronatem honorowym Ministra Zdrowia Prof. Łukasza Szumowskiego, Patronatem Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Tematyka

Zapraszamy do prezentowania prac dotyczących nieoperacyjnego leczenia kości, mięśni, narządów wewnętrznych. Organizatorów interesuje leczenie zachowawcze i czynnościowe, farmakologiczne, diagnostyka, zmienności anatomiczne, porównanie efektów leczenia operacyjnego i nieoperacyjnego, aspekty prawne i etyczne, rehabilitacja, opieka przed i pooperacyjna.

Zarejestruj wykład, weź udział w szkoleniach, opublikuj pracę.