Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Wyszukiwanie publikacji naukowych – dlaczego nie Google?

Podstawą każdej pracy naukowej jest poznanie badań innych naukowców. Warto pamiętać, że rzetelnych danych należy poszukiwać w oficjalnych bazach artykułów naukowych, a nie w zwykłej wyszukiwarce internetowej. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie korzystać z baz danych, takich jak PubMed, GoogleScholar, Web of Science.

Warsztaty odbędą 17.04.2020r w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.