Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Styczeń 2020

Podczas warsztatów Teresa Gniewek oraz Mirosław Kapica zaprezentują techniki manualne, które mają istotny wpływ zarówno na wyrównanie długości kończyn dolnych, jak i współczynnik asymetrii. Współczesna fizjoterapia zobligowana jest do obiektywnego weryfikowania procesów diagnostycznych i decyzyjnych w celu podwyższenia efektywności terapii i minimalizowania skutków popełnionego błędu. Badanie współczynnika asymetrii za pomocą platformy stabilometrycznej jest miarodajnym i wiarygodnym sposobem, a sama platforma stanowi doskonałe narzędzie badawcze do monitorowania