Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Funkcjonalne skrócenie kończyny dolnej – dylemat fizjoterapeutyczny, czy nie?

Podczas warsztatów Teresa Gniewek oraz Mirosław Kapica zaprezentują techniki manualne, które mają istotny wpływ zarówno na wyrównanie długości kończyn dolnych, jak i współczynnik asymetrii.

Współczesna fizjoterapia zobligowana jest do obiektywnego weryfikowania procesów diagnostycznych i decyzyjnych w celu podwyższenia efektywności terapii i minimalizowania skutków popełnionego błędu.

Badanie współczynnika asymetrii za pomocą platformy stabilometrycznej jest miarodajnym i wiarygodnym sposobem, a sama platforma stanowi doskonałe narzędzie badawcze do monitorowania zmian funkcjonalnych, zachodzących w organizmie. Badanie współczynnika asymetrii jest badaniem szybkim, łatwym, nieinwazyjnym, a przez to bezpiecznym. Daje wgląd w procesy zachodzące w układzie ruchu przed, w trakcie i po wykonanej terapii.

Jednym z przejawów zaburzeń postawy ciała jest skośne ustawienie miednicy, a co za tym idzie, pozorne skrócenie kończyny dolnej.
Funkcjonalne skrócenie kończyny nie jest skróceniem kostnym, tylko wynikiem kompensacji. Skrócenie funkcjonalne kończyny dolnej do 1,5 cm, zwyczajowo uznawane jest za normę zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich.


Z wcześniej przeprowadzonych badań wynika, iż w niemałej liczbie przypadków brak jest korelacji pomiędzy zwyczajowo przyjętą normą w zakresie pozornego skrócenia kończyny a współczynnikiem asymetrii. W
sytuacji stwierdzenia tzw. pozornego skrócenia kończyny, najczęstszą formą pomocy są wkładki ortopedyczne

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.fizjoterapeuci.pl