Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Uprzejmie informujemy, że Konferencja została objęta Patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

PTP powstało w 1957 roku. Od 2006 roku jest to organizacja pożytku publicznego. Jego członkami są pielęgniarki, pielęgniarze i położne, którzy mają uprawnienia do wykonywania zawodu. PTP kontynuuje działalność Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych (1925-1957), które było pierwszą samorządną organizacją pielęgniarek w Polsce. PTP od 1993 roku funkcjonuje jako towarzystwo naukowe. Zajmuje się realizacją zaleceń Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) obejmujących kształcenie, doskonalenie i regulacje prawne dotyczące zawodu pielęgniarki. Realizowane zadania skupione są wokół etyki, poziomu i rangi zawodu pielęgniarki.

Celem Towarzystwa jest:

1. Popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych oraz kształtowanie postaw etycznych członków Towarzystwa.

2. Wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i położnych.

3. Prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki pielęgniarskiej i położniczej.

4. Współpraca z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą.

5. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest stowarzyszeniem pożytku publicznego, prowadzącym działalność nieodpłatnie.

Zapraszamy serdecznie na stronę internetową Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa www.ptp.na1.pl/