Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki

Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki

Uprzejmie informujemy, że Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej została objęta Patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Towarzystwo koncentruje swą aktywność w dziedzinie medycyny, w obszarze rozpoznania, zapobiegania, profilaktyki, leczenia i rehabilitacji wad, chorób i uszkodzeń kończyn górnych.

Celem Towarzystwa jest:

  1. dążenie do zrzeszania lekarzy zainteresowanych podnoszeniem wiedzy i kwalifikacji w zakresie chirurgii kończyny głównej, bez względu na posiadaną specjalizację;
  2. upowszechniania wśród członków najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie umiejętności zawodowych, inspirowanie podejmowania przez nich pracy naukowej;
  3. współdziałanie w procesie specjalizacji i dokształcania członków Towarzystwa, w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i władzami;
  4. udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w ich pracy zawodowej i naukowej;
  5. współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi oraz innymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych w reprezentowanej specjalności;
  6. inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu chirurgii ręki, propagowanie wiedzy wśród innych specjalności i współpraca w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych;
  7. organizowanie współpracy specjalistycznej z towarzystwami zagranicznymi oraz reprezentowanie polskiej chirurgii ręki za granicą;
  8. propagowanie w społeczeństwie zachowań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie przypadków urazów kończyny górnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji, prezentowania prac m.in podczas sesji „Kończyna górna” oraz odwiedzenia strony internetowej PTCHR http://www.ptchr.org.pl