Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Uprzejmie informujemy, że Konferencja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Celem działania Towarzystwa jest:

szerzenie zdobyczy nauki w zakresie fizjoterapii i dyscyplin pokrewnych, zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej, upowszechnianie oraz wdrażania wiedzy i zdobyczy praktycznych z zakresu fizjoterapii, profilaktyki prozdrowotnej i rehabilitacji, poprzez współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi władzami i instytucjami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi w kraju i za granicą, podnoszenie etyki zawodowej swych członków, reprezentowanie interesów zawodowych i naukowych swych członków,reprezentowanie interesów fizjoterapeutów

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii posiada 15 oddziałów wojewódzkich.

Zapraszamy na stronę internetową: http://fizjoterapia.org.pl/