Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Konferencja objęta jest Patronatem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:
– reprezentowanie członków Izby, w tym udział w postępowaniu sądowym przez upoważnionego przedstawiciela społecznego,
– ochrona interesów zawodowych diagnostów laboratoryjnych,
– ustalenie i kodyfikowanie zasad etyki zawodowej diagnostów laboratoryjnych,
– sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej,
– dbałość o doskonalenie zawodowe członków Izby,
– prowadzenie rejestru członków Izby i laboratoriów diagnostycznych,
– przyznawanie i wydawanie prawa wykonywania zawodu,
– współdziałanie z samorządami zawodowymi innych wolnych zawodów,
– przedstawianie wniosków właściwym organom w zakresie stanowienia i stosowania prawa w diagnostyce laboratoryjnej.

Zapraszamy do odwiedzenia strony KIDL pod adresem:

www.kidl.org.pl