Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji objęło Konferencję Patronatem. Aktualnie  P.T.Reh.  tworzy 3000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji działa pogłębiając wiedzę w zakresie nauk związanych z rehabilitacją oraz popierając badania i prace naukowe.

Działalność Towarzystwa skupia się na:

  • Organizowanie zjazdów naukowych (Sympozja Naukowe raz w roku oraz Kongresy Naukowe raz na trzy lata).
  • Organizowaniu publicznych odczytów i wykładów w ramach Oddziałów Terenowych.
  • Wydawanie czasopisma naukowego.
  • Wyrażaniu stanowiska i opinii oraz składanie wniosków odpowiednim władzom w sprawach związanych z rehabilitacją.
  • Ogłaszaniu konkursów i przyznawanie nagród za prace naukowe.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Towarzystwa

http://www.ptreh.com