Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Międzynarodowa Konferencja ChMiędzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii irurgii i Ortopedii

Prawo Medyczne – odpowiedzialność

Tematem warsztatu prowadzonego przez prawników Kancelarii Kondrat i Partnerzy będzie odpowiedzialność przedstawicieli zawodów medycznych za błędy medyczne. Zapraszamy w szczególności lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów oraz studentów kierunków medycznych. 

Z uwagi na szeroki zakres omawianej tematyki, warsztaty będą opierały się na wspólnym rozważeniu przygotowanego kazusu na czterech płaszczyznach odpowiedzialności przedstawicieli zawodów medycznych, tj. karnej, cywilnej, zawodowej i pracowniczej. Przyjęta formuła warsztatu podyktowana jest faktem, że jeden czyn może być podstawą do prowadzenia kilku równolegle toczących się postępowań, które mogą doprowadzić do wydania kilku orzeczeń prawnych. A każde z tych orzeczeń – wydane pod reżimem innej odpowiedzialności prawnej – może rodzić inne konsekwencje. 

W trakcie warsztatu postaramy się przedstawić Państwu również wskazówki co do należytej staranności wymaganej od osób wykonujących zawody medyczne.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Kancelarii: lhttp://www.kondrat.pl