Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Lege artis

Lege Artis

Lege Artis to czasopismo, które zostało założone w lutym 2017 roku przez studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, analityki medycznej i dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ideą Lege Artis jest integracja zawodów medycznych na poziomie akademickim oraz poszerzanie wiedzy poza zakres przewidziany w toku studiów. „Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.” Sukcesem w zawodach medycznych jest poprawa kondycji psychicznej oraz fizycznej pacjentów. Według Redakcji LA jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki interdyscyplinarnej współpracy specjalistów różnych dziedzin. Praca przy Kwartalniku buduje fundamenty takiej kooperacji i umiejętność „patrzenia z cudzej perspektywy z równą łatwością jak z własnej„.

Czasopismo jest popularne w środowisku medycznym, wśród studentów oraz absolwentów kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, analityki medycznej, dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, kosmetologii czy biotechnologii medycznej. Facebook-owy fanpage posiada wielu obserwatorów z branży medycznej, a tygodniowy zasięg publikowanych przez nas postów sięga prawie 8 tysięcy osób.

Zapraszamy na stronę internetową Lee Artis pod adresem:
legeartisskm.pl