Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 5-7 grudnia 2019 r.

Recent Posts
a

Lipiec 2019

Przy Organizacji Konferencji współpracują Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – ELSA Poland, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny – Młodzi Medycy, Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Zakład Anatomii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.